Systemutformning och konstruktion

Design som begrepp omfattar en produkts eller systems konstruktion, formgivning och funktionalitet, men kan också beskriva den skapande processen som leder från idéstadiet till färdig produkt. Vi på Defcon vill helst vara med hela vägen och skapa förutsättningarna så att den bästa och säkraste produkten och funktionaliteten tas fram.

Ledningssystem

Enheten Ledningsplatser inom Defcon ansvarar för projekt som omfattar design, installation och integration av ledningssystem med dess ingående delsystem och produkter. Omfattningen i projekten kan vara allt ifrån enstaka plattformar till kompletta mobila ledningssystem för t.ex. ett insatsförband eller en stabsplats.

Säkerhet & övervakning

Defcon tillhandahåller avancerade tekniska säkerhetslösningar för att möta omvärldens föränderliga hotbild. Exempel på säkerhetslösningar är tjänster och produkter inom tillträdesskydd, inpassering, larm och kameraövervakning.

ILS och systemdokumentation

Integrated Logistic Support (ILS) är en ledningsprocess som främst används inom försvarsindustrin. Exempelvis används den av Försvarets Materielverk (FMV) för att säkerställa att ett system eller en produkt kan brukas, underhållas och förvaras till låga kostnader, samt uppfylla höga krav på tillförlitlighet, driftsäkerhet och underhållsmässighet.