Medarbetare och organisation

Defcon:s organisationsmodell fokuserar på att de olika sektionerna ska lyckas inom sitt respektive ansvarsområde. Decentraliserat beslutsfattande inspirerar sektionscheferna till stort ansvarstagande för att nå uppsatta mål genom tydliga mandat. Decentraliserat beslutsfattande innebär också att besluts kan tas nära och i dialog med kunder och leverantörer vilket leder till snabbare, flexiblare och i många fall bättre beslut. Allt som allt, detta ger konkurrenskraftiga fördelar jämfört med mer centraliserade organisationer.

Att vara ett dotterbolag till Infra Group Nordic innebär att verksamheten baseras på koncerngemensamma värderingar och riktlinjer för att spegla och agera enligt Infra Group Nordic AB:s gemensamma organisatoriska vision – One Infra Group

Medarbetare i Defcon och Infra Group

Att vara anställd inom Defcon, ska vara likställt med att vara anställd inom Infra Group. Det ska kännetecknas av individuell frihet men också av att gemensamt ta ansvar för att leverera med hög precision och nå satta mål. Sektionerna inom Defcon Solutions är relativt små och varje ansträngning och bidrag från medarbetarna är därför vitalt för bolaget och koncernen. Därför värderar Defcon sina medarbetare högt och vi investerar kontinuerligt i kompetensutveckling och i att förbättra vår arbetsmiljö. Ett motto för Defcon är ”-Better work, better life”.

Defcon följer svenska lagar och förordningar och de riktlinjer och lagar som ställs då vi agerar utomlands.

Defcon Solutions AB är anslutet till branschorganisationen Teknikföretagen. Genom Teknikföretagen har vi även tecknat kollektivavtal för våra medarbetare.