Nyheter

Defcon Solutions vinner sjuårigt ramavtal med FMV

2017-06-22 Defcon Solutions AB har i tuff konkurrens vunnit en upphandling som innebär ett sjuårigt ramavtal, inklusive optionsår, med Försvarets Materielverk (FMV). Det nya avtalet stärker Defcons position som en av de främsta systemintegratörerna inom […]

Infra Group Nordic har blivit ISO-certifierat

Under det senaste året har Infra Group Nordic AB och dess dotterbolag gemensamt arbetat hårt med att utforma ett koncerngemensamt ledningssystem för kvalitet och miljö, dvs ett ledningssystem som uppfyller […]

Nytt ramavtal med Uppsala kommun!

2016-06-01 Defcon Solutions blev 2016-06-01 tilldelade ramavtalet Köp och installation av kommunikationsutrustning i fordon och idag undertecknades detta av parterna. Avtalstiden är 2 + 1 + 1 år, dvs. totalt 4 […]