Ledningssystem och stabsplatser

Enheten Ledningsplatser inom Defcon ansvarar för projekt som omfattar design, installation och integration av ledningssystem med dess ingående delsystem och produkter. Omfattningen i projekten kan vara allt ifrån enstaka plattformar till kompletta mobila ledningssystem för t.ex. ett insatsförband eller en stabsplats.