Miljö- och avfallshanteringssystem

Våra miljöhanteringslösningar fokuserar på fasta och mobila avfallshanteringslösningar för militära camper i insatsområden. Camper där alternativ miljövänlig avfallshantering saknas. Våra lösningar erbjuder ett avfallsanläggningsalternativ till traditionell avfallsdeponi och sopförbränning. För att möta hårt ställda krav, både ur ett operativt och hållbart perspektiv arbetar vi med ett antal leverantörer med unik kompetens inom sina respektive nischer.