Installationstjänster

Defcons produktionsprocess börjar alltid med ett produktionsmöte där installatörerna, produktionsledare, konstruktörer, kvalitetsansvarig systemsäkerhetsansvarig och ILS-ansvarig deltar. Mötets syfte är att gå igenom framtaget ritningsunderlag och att göra produktionsledaren och installatörerna medvetna om systemsäkerhet och underhållsmässighetsaspekter samt att gå igenom de egenkontroller som skall utföras under produktionen. Finns specifika installationskrav redovisar kvalitetsansvarig detta.

Produktionsledaren håller veckovisa produktionsmöten med installatörer och logistiker för att säkerställa kvalité, tidplan och prioriteringar.

Efter att installationerna färdigställts genomförs en intern slutkontroll av kvalitetsansvarig, eventuella felaktigheter åtgärdas därefter innan leverans till kund.