Systemutformning och konstruktion

Systemutformning
Systemutformning innebär att Defcon utifrån krav, koncept eller design dokumenterar och beskriver ingående system och dess gränsytor. Detta genomförs innan konstruktionsarbetet startar. Kunden kan i vissa fall redan ha tagit fram detta underlag som då ligger till grund för det fortsatta konstruktionsarbetet.  Defcon kan leda eller medverka i processen för systemutformning samt har möjlighet till samordning med övriga realiseringsdelar inom ett uppdrag.

Defcon arbetar i nära samarbete med uppdragsgivaren under hela systemutformningsarbetet och dokumenterar och beskriver ingående system och dess gränsytor för varje system och vårt arbete drivs enligt ISO 15288. 

I systemutformningsarbetet kan nedananstående delar omfattas:
• Samverkande eller angränsande system
• Gränsytor ingående i aktuellt system
• Produkter ingående i aktuellt system
• Tekniska system ingående i aktuellt system
• Identifierade risker i aktuellt system
• Kopplingsskiss i aktuellt system

Konstruktion
Defcon kan ta fullt konstruktionsansvar även om konstruktionsförslag framförs av uppdragsgivaren och även i de fall konstruktionsarbetet utförs av en underentreprenör. Konstruktionsansvaret innebär att Defcon ansvarar för att framtagna konstruktionsunderlag uppfyller alla krav enligt gällande avtal samt i övrigt fyller skäliga uppgifter på bland annat funktion, säkerhet, hållbarhet och miljöanpassning.

Defcon kan ta fram konstruktionsunderlag enligt nedan:
• Sammanställningsritningar
• Systemscheman
• Förbindningsscheman
• Detaljritningar
• Installationsanvisningar
• Tillverkningsunderlag

Defcon ansvarar och driver processen för konstruktionens framskridande och samordning med övriga realiseringsdelar inom exempelvis ett stort projekt där konstruktionsarbetet är en av många ingående delmoment. Ansvarig delprojektledare för konstruktionsarbetet presenterar löpande arbetets status på systemets konstruktion till uppdragsgivaren.