Bolag i Infra Group Nordic-koncernen

Defcon Solutions AB

IGN - Defcon Solutions AB

Specialister inom utveckling och integration av produkter och system i anläggningar och olika typer av plattformar såsom i fordon, fartyg, containrar, master och torn.

Bygger, anpassar och säkrar fastigheter och särskilda lokaler och utrymmen, exempelvis så kallade SUA-rum och serverhallar.

IGN Consulting

IGN Consulting AB

Det självklara valet för företag och personal inom området infrastruktur (järnväg, luftfart, sjöfart, väg, Industri, el och fastighet).

Erbjuder egna konsulter och även bemanning och rekryteringstjänster för att matcha sina kunders kompetensbehov.

IGN Products and systems

IGN Products & Systems AB

Utvecklar och anpassar produkter och system inom försvar, säkerhet och verksamhetskritisk infrastruktur.

Agerar även distributör och återförsäljare av partnerbolags produkter och system.

IGN Investments 03

IGN Investments AB

Erbjuder finansierings- och leasinglösningar för att möjliggöra kostnadseffektiva investeringar i försvar och säkerhet.

Driver även aktiefonden Global Security Fund som finns tillgänglig för investerare på bland annat Nordnet och Avanza.