Blogginlägg
ignetdev

Infra Group Nordic har blivit ISO-certifierat

Under det senaste året har Infra Group Nordic AB och dess dotterbolag gemensamt arbetat hårt med att utforma ett koncerngemensamt ledningssystem för kvalitet och miljö,

Infra-bloggen
ignetdev

Nytt ramavtal med Uppsala kommun!

Finns det något bättre sätt att inleda midsommarhelgen med än att få vårt nya ramavtal med Uppsala kommun, Räddningsnämnden undertecknat? Infra Group Nordic blev 2016-06-01 tilldelade