Dotterbolaget Defcon vinner sjuårigt ramavtal med FMV

Defcon Solutions AB har vunnit en upphandling som innebär ett sjuårigt ramavtal, inklusive optionsår, med Försvarets Materielverk (FMV). Det nya avtalet stärker Defcons position som en av de främsta systemintegratörerna inom den svenska försvarsindustrin.

FMV har i och med avtalet gett Defcon förtroendet att kunna ta ett helhetsåtagande för Integration av ledning- och sambandssystem åt Försvarsmakten. Avtalet är ett sjuårigt ramavtal, inklusive optionsår och det bedömda ordervärdet är mer än 75 miljoner kronor per år. Integration av ledning- och sambandssystem innebär övergripande att Defcon sätter samman olika tekniska system och produkter till en mer komplex helhet med en kravställd systemfunktion. Integrationens mål och syfte är att skapa en systemfunktion baserat på olika tekniska system (system av system). De levererade systemen kan vara utformade för att enskilt, eller sammansatt ingå som en del i ett övergripande ledning- och sambandssystem för exempelvis Försvarsmaktens insatsorganisation. Systemen kommer sedan användas operativt både nationellt och internationellt.

Robin Johansson, VD för Defcon Solutions AB kommenterar: ”-Vi är mycket stolta över att få FMVs förtroende som huvudleverantör i ramavtalet. Vårt fokus och vår specialisering inom integration av komplexa sambands- och ledningssystem i kombination med vårt tydliga brukarfokus ger mycket goda möjligheter för oss och FMV att stärka och förbättra slutanvändarens, dvs. Försvarsmaktens, upplevelse. För åtagandet har vi valt att samarbeta med väl ansedda ramavtalspartner som ytterligare stärker vår leverans. Dessa är Svensk Konstruktionstjänst AB, Teleanalys AB, Consoden AB och Granit teknikbyrå AB, samtliga väl etablerade på marknaden. Målsättningarna i vårt totala åtagande är att säkerställa hög kundtillfredsställelse, ökad effektivitet och lägre kostnader genom väletablerade samarbeten och produktionssynergier. Genom nära dialog med FMV och Försvarsmakten kommer vi tillsammans ligga steget före avseende ändrade och ökade användarkrav. “

Andreas Wiman, Group CEO Infra Group Nordic AB kommenterar: “-Defcons framgångar inom Försvarssegmentet stärker hela Infra Group Nordics position inom teknik- och installationsbranschen. De stora synergiemöjligheter som finns med Infra Groups övriga dotterbolag kommer innebära en ökad omsättning och ökad lönsamhet för hela företagsgruppen men även en effektivare produktion som i sin tur innebär lägre kostnader för FMV.”

Om Defcon Solutions AB

Defcon ingår som dotterbolag i teknik- och installationskoncernen Infra Group Nordic AB och erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från systemutformning, konstruktion, montering, systemsäkerhet, ILS och dokumentation samt driftsättning och löpande underhåll. Defcon har ett tydligt fokus på kundsegmentet Försvar och Säkerhet och har även en lojal och växande kundbas av företag inom Försvars- och säkerhetsindustrin. Defcon finns etablerat i Rosersberg nära Arlanda norr om Stockholm men utför uppdrag i hela Sverige.

För ytterligare information kontakta 

Robin Johansson, VD Defcon Solutions AB Tel: +46 (0)8- 121 05 560, robin.johansson@defcons.se

Andreas Wiman, Styrelseordförande Defcon Solutions AB och Group CEO Infra Group Nordic Tel: +46 (0)8-121 05 510, andreas.wiman@infragroupnordic.com

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email