El-bil och laddning

Hur arbetar vi?

Att välja rätt leverantör av laddboxar till och kringutrustning till el- och hybridbildar kan vara svårt. Ofta kräver det goda grundkunskaper eller omfattande inläsning för att själv kunna avgöra vilket system, vilken produkt och vilken leverantör som bäst uppfyller ens behov och vilka eventuella åtgärder som behöver göras utöver installation av själva laddboxen för att installationen ska bli säker.

Eftersom utvecklingen av produkter för laddboxar går i ett rasande tempo har vi valt att hålla oss produkt- och leverantörsoberoende. 

Med det menar vi att vi själva inte marknadsför någon viss produkt utan istället väljer produkter och leverantörer valda och anpassade utefter ditt faktiska behov.

Vi blir din kontaktperson och entreprenör och tar sedan helhetsansvar för entreprenaden. Vi tar fram kostnadsförslag, sköter kontakten med leverantörer och utför och besiktar den slutliga installationen så att den utförts på ett fackmannamässigt sätt.

Har du önskemål om en särskild produkt gör vi självklart vårt bästa för att tillgodose det. Kan vi inte leverera önskad produkt tar vi fram ett förslag på likvärdig produkt.

Vårt erbjudande

Vi har ett väl utbyggt nätverk av leverantörer och partner och med dessa erbjuder vi det mesta inom:

  • Laddboxar
  • Laddstolpar
  • Laddkablar
  • Installation
  • Besiktning av utförd installation


Kontakta oss gärna för en förutsättningslös dialog om dina behov.

Vad kan hända om man inte gör rätt?

På Elsäkerhetsverkets hemsida finns mycket bra information om laddning av el-fordon hemma. Där skriver de bland annat att det kan uppstå varmgång i eluttag, i kopplingspunkter och i elcentralen om anläggningen har brister. Alltså risk för brand vid långvarigt användande. Det kan också finnas en risk att fastighetens jordfelsbrytare inte skyddar vid fel om den inte är anpassad för laddning av elbilar.

Vilka är de vanligaste felen?

Elsäkerhetsverket anger att förekomsten av laddbara bilar i Sverige fortfarande är mycket låg och statistiken är därför inte tillförlitlig. Erfarenheter från Norge som har en större elbilspopulation visar dock på varmgång i främst eluttag och kopplingspunkter, men det är även vanligt att uttag och laddkablar slits mekaniskt. Även i Sverige finns erfarenheter av varmgång i eluttag och kopplingspunkter men detta är oftast kopplat till andra typer av laster.

Det är inte bara vägguttaget som har svårt att klara höga effekter långvarigt. Även kopplingspunkter mellan eluttaget och gruppcentralen kan vara försvagade eller felaktiga. Dessutom bör man vara försiktig med själva laddkabeln då den kan slitas av grova ytor såsom asfalt eller betong. (Källa: www.elsakerhetsverket.se)

Innan vi installerar laddningsutrustning gör vi alltid en kontroll att nät och el-centraler är i bra skick och att säkringar fungerar som de ska.

Vad ska man ha för laddstation?

Typ 2 don med laddning enligt mod 3 är enligt Elsäkerhetsverket säkrast. Då får man en utrustning som inte bara har rätt typ av jordfelsbrytare med DC skydd, utan som även övervakar laddningen. Typ 2 uttaget är dessutom gjort för höga kontinuerliga effekter och förreglas elektriskt enligt mod 3 så att man inte kan rycka isär strömbärande kontakter utan att strömmen först bryts.

Installation av en laddpunkt ska göras av ett elinstallationsföretag med verksamhetstyp “Övriga anläggningar för användning av el”. Om svensk standard tillämpas som komplement till föreskrifterna anses installationen uppfylla myndighetens krav på god elsäkerhetsteknisk praxis.

Det är värt att i sammanhanget notera att standardiseringen har uppmärksammat problemen kring elbilsladdning och arbetat fram nya krav för laddpunkter i senaste utgåvan av Elinstallationsreglerna (avsnitt 722).

Schukoladdning, alltså laddning i vanligt uttag, ska bara användas som en tillfällig lösning när man inte har tillgång till något bättre, exempelvis vid sommarstugan eller när man är på besök där särskild laddpunkt saknas. Men ställ ned strömmen till 8-10 Ampere och ha uppsikt över laddningen.

(Källa: www.elsakerhetsverket.se)

Vart kan jag läsa mer?

Som vi skrev ovan så finns det väldigt mycket bra information på Elsäkerhetsverkets hemsida (www.elsakerhetsverket.se).

Om du har några frågor eller funderingar är du självklart välkommen att kontakta oss.