Kontor och säkra lokaler

En god arbetsmiljö är avgörande för att medarbetare ska trivas och må bra på jobbet. En god arbetsmiljö innebär bland annat bra belysning och ergonomiska arbetsplatser men även att nätverk och trådlösa accesspunkter fungerar som de ska och att sladdar inte fäller medarbetare och försvårar städning.

Vi utför det mesta inom el, tele/data i kontorsmiljö.

Vi (…):

  • renoverar och förbättrar,
  • byter belysningsarmaturer och säkerställer en god belysning,
  • gör nödvändiga åtgärder vid flytt av arbetsplatser,
  • upprättar och bygger om tele- datanätverk,
  • bygger säkerhetsrum och säkra serverhallar.

Konferensrum, receptioner, hörsalar och lounger

Platser för samvaro, kundmöten och samarbete är viktiga platser och ska vara både funktionella och representativa. 

Vi samarbetar med partner som är specialiserade på audio/video, konferenssystem, inredningsexperter och belysningsexperter. Allt för att dina mötesplatser ska bli så bra som möjligt. Vi är produktoberoende och väljer produkter och system tillsammans med våra leverantörer för att matcha era faktiska behov och krav.

Reception_001
Mötesrum_001
Konferens_002