Fortlöpande kontroll utförs för att kontinuerligt bevaka att skador på elanläggningen upptäcks och åtgärdas så snabbt som möjligt. Denna vardagskontroll kan utföras av den egna personalen som har instruerats om att i sitt dagliga arbete vara observant på uppkomna skador. Rutin ska finnas för att rapportera felen till elinstallatören för åtgärd enligt avtalet. Alternativt kan den fortlöpande kontrollen utföras av elinstallatören enligt intervaller i avtalet.