I de fall Innehavaren vill ha elsakkunnig hjälp för att sköta de arbetsuppgifter som krävs enligt ellagstiftningen ska avtal tecknas om Eldriftansvarig för elanläggningen. I instruktionen ikryssas de uppgifter som den Eldriftansvarige ska utföra och ansvara för. Antalet ikryssade uppgifter noteras på en särskilt framtagen blanketten.

Delegering av arbetsuppgifterna och vidaredelegering ska ske enligt instruktion och blanketten.