Periodisk kontroll utförs med intervaller enligt avtalet. Syftet är att systematiskt granska elanläggningen för att söka efter skadade och slitna anläggningsdelar, t.ex. skador på sammankopplingar i kopplingsutrustningar och anslutna elapparater. Vid behov ska mätningar som bedöms vara nödvändiga utföras och redovisas.