Försvarsmakten tecknar avsiktsförklaring med Infra Group Nordic AB

Att samarbeta med andra arbetsgivare och organisationer är viktigt för att Försvarsmakten ska lyckas med personalförsörjningen. Den 8 februari undertecknade Försvarsmakten en avsiktsförklaring om samarbete med Infra Group Nordic AB. Infra Group är en teknikkoncern som erbjuder tjänster och produkter till offentlig och privat sektor. Koncernen har ett tydligt fokus mot verksamhetskritisk infrastruktur och omfattar konsult- och integrationstjänster inom radio, el, tele, data, video, automation och integrerade säkerhetssystem.

Avsiktsförklaringen omfattar även bolagen Defcon Solutions AB och Infra Group Nordic El- och Teleteknik AB som ingår i koncernen.

Förmågan att attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal är av avgörande vikt för varje professionell organisation. Försvarsmakten och Infra Group har under hösten 2017 diskuterat möjligheter till samarbete vad gäller kompetens- och personalförsörjning, där båda parter har ambitionen att erbjuda kvalificerade och utmanande arbetsuppgifter. Försvarsmakten och Infra Group har nu enats om att gå vidare för att aktivt arbeta med dessa frågor tillsammans.

”-Vi ser fram emot detta samarbete, som ger både våra och Infra Groups medarbetare en möjlighet till nya meriter och utmaningar. De kompetenser som vår personal får under sin tjänstgöring i Försvarsmakten är mycket gångbara på arbetsmarknaden.  Genom att tillsammans arbeta för att erfarenhet från den andra partens organisation ska vara en tydlig merit för individen, får båda organisationerna duktiga medarbetare, säger Klas Eksell, Försvarsmaktens personaldirektör.”

“-Behovet av driftsäker verksamhetskritisk infrastruktur ökar i betydelse i samhället. Det gör att vi kommer att ha stora rekryteringsbehov framöver, samtidigt som vi ställer höga krav på dem vi anställer. Vi vet att det finns många inom Försvarsmakten som passar inom Infra Group – ansvarstagande, lojala och säkerhetsmedvetna lagspelare med tydliga, goda värderingar och som vill göra ett bra jobb. Helt enkelt medarbetare med rätt attityd säger Andreas Wiman, VD Infra Group Nordic.”

Avsiktsförklaringen innebär att Försvarsmakten och Infra Group inleder ett samarbete avseende tidvis- och kontinuerligt tjänstgörande personal. Samarbetet kommer att stärka parternas långsiktiga kompetensförsörjning, med fokus på ungdomars insteg på arbetsmarknaden, mångfald på arbetsplatserna och möjlighet till karriärväxling genom hela yrkeslivet.

Exempel på konkreta aktiviteter som är planerade i samarbetet:

  • Infra Group avser att underlätta för personal som har anställning inom koncernen, att kunna arbeta som tidvis tjänstgörande militär personal inom Försvarsmakten.
  • Försvarsmakten avser att stödja långsiktig kompetensförsörjning genom att informera om och stödja möjligheter till tjänstgöring inom Infra Group för tidvis tjänstgörande militär personal.
  • Parterna avser att arbeta för att erfarenhet från den andra partens organisation ska vara en tydlig merit för individen.
  • Parterna avser att samverka vid utvecklingsplanering för aktuell personal hos Parterna.

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email