Nytt ramavtal med Uppsala kommun!

Finns det något bättre sätt att inleda midsommarhelgen med än att få vårt nya ramavtal med Uppsala kommun, Räddningsnämnden undertecknat?

Infra Group Nordic blev 2016-06-01 tilldelade ramavtalet Köp och installation av kommunikationsutrustning i fordon och idag undertecknades detta av parterna. Avtalstiden är 2 + 1 + 1 år, dvs. totalt 4 år. Åtagandet omfattar köp och installation av olika typer av lednings- och kommunikationsutrustning, bland annat RAKEL, för i första hand brandförsvarets fordon men även andra nämnder inom kommunen har möjlighet att nyttja avtalet. Infra Group Nordic ser att uppdraget ligger helt i linje med sin inriktning, dvs. produkter och tjänster med koppling till samhällskritisk infrastruktur. Vi ser fram emot ett långt och gott samarbete med Uppsala kommun och Uppsala Brandförsvar.

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email