Affärsidé

Hos oss hittar du bland andra ambitiösa elektriker, montörer, projektledare, konstruktörer och produktspecialister med kundnytta i fokus.

Vi erbjuder tekniska helhetslösningar inom el, tele, data, säkerhet och automation till uppdragsgivare inom privat och offentlig sektor – från rådgivning och projektering till installation och service.

Vi eftersträvar ett partnerskap, så kallad industripartner, med våra uppdragsgivare för att maximera kundnyttan genom en så hög leveransprecision som möjligt.

Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Med gemensamma värderingar, arbetssätt och verktyg skapar vi tillsammans en trivsam, hållbar och lönsam verksamhet för oss och våra kunder.

Mission

Genom vår värdegrund, vår personal och vårt val av partner och kunder vill vi bidra till att göra installationsbranschen “Great igen!”. Med det menar vi att vi vill driva välmående och attraktiva företag där medarbetarna trivs, har en god arbetsmiljö och har rättvisa villkor. Detta gör vi för att attrahera både kunder och nya medarbetare och för att behålla vår uppskattade personal.

Genom att erbjuda förstklassiga, säkra och robusta produkter, system och tjänster, bidrar vi till ett säkrare samhälle.

Genom vårt samarbete med myndigheter, utbildningsinstitutioner och icke-statliga organisationer kommer vi att skapa jobb för ungdomar.

Vi ger även Försvarsmaktsanställda och svenska veteraner en möjlighet att bygga en ny karriär efter att ha fullgjort sin militära tjänst samtidigt som de har kvar ett engagemang inom Försvarsmakten.

Vision

Vi ska vara kända för vårt innovativa och effektiva sätt att driva projekt och tillhandahålla marknadens vassaste installationsresurser. Infra Group ska expandera med god lönsamhet och vara en uppstickare bland teknik- och installationsföretagen i hela Sverige.

Vår vision är kort och gott att:

 • Vara branschens bästa leverantör och arbetsgivare genom att ha de nöjdaste medarbetarna och de nöjdaste kunderna.
 • Genom vårt lärlings- och karriärväxlingsprogram som är riktat mot unga personer, Försvarsmaktsanställda och veteraner hjälpa dessa ut i arbetslivet och till en ny karriär.
 • Vara en av de mest välansedda leverantörerna av integrations-, installations- och underhållstjänster inom den svenska försvarsindustrin.

Allmänt om Infra Group Nordic

Infra Group är en teknik- och installationskoncern som bildades i maj 2015 för att svara upp mot marknadens efterfrågan på moderna, snabbfotade och kvalitetsmedvetna installationsföretag.

I koncernen ingår bolagen:

 • Defcon Solutions AB
 • Infra Group Nordic Investments AB
 • Infra Group Nordic El- & Teleteknik AB
 • Infra Group Nordic Products & Systems AB


Moderbolag i koncernen är Infra Group Nordic AB och Infra Group Nordic är det gemensamma varumärket ut mot marknaden.

Verksamheten inom koncernen är indelad i en affärsområdestruktur besående av affärsområdena:

 • El- & Teleteknik
 • Försvar & Säkerhet
 • Produkter & system
 • Fond och finans


Vi vänder oss till både offentlig och privat sektor där både privatpersoner och företag är målgrupper.

Vårt erbjudande omfattar produkter och installationstjänster inom el, tele, data, radio, video, automation och integrerade säkerhetssystem.

Hos oss hittar du bland andra ambitiösa elektriker, montörer, projektledare, konstruktörer och produktspecialister med kundnytta i fokus.