Organisation

I företagsgruppen ingår följande moderbolag och dotterbolag:

  • Infra Group Nordic AB – Moderbolag
  • Infra Group Nordic El- och Teleteknik AB – Installationsföretag med inriktning på produkter och installationstjänster inom el, tele, data, radio, video, automation och integrerade säkerhetssystem.
  • Infra Group Nordic Investments AB – Koncernens finansiella motor som även investerar i nya affärsprojekt och varumärken.
  • Defcon Solutions AB – Teknikföretag inriktat på systemintegrationer av verksamhetskritiska system och produkter. Huvuddelen av verksamheten består av åtaganden mot Försvarets Materielverk (FMV), Försvarsmakten samt bolag inom försvars- och säkerhetsindustrin.