Om krisen kommer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gav 2018 ut broschyren Om krisen eller kriget kommer.

Syftet med informationen är att vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger. Tyngdpunkten i innehållet ligger på hur människors kan förbereda sig för att kunna se till grundläggande behov när viktiga funktioner i samhället inte fungerar som vanligt.

Som tur är är det länge sen Sverige var drabbat av krig men vi blir ofta kontaktade efter att någon väderrelaterad incident har inträffat. Det kan vara för att åtgärda skador efter blixtnedslag eller långvariga strömavbrott i samband med stormar. Det vi märkt är att de flesta hör av sig efter det att en incident inträffat. 

Vi rekommenderar självklart att man förbereder sig och vidtar skadeförebyggande åtgärder innan in incident inträffat. 

Så vad kan man då göra?

Förbered ditt hem för att minska risken för skador

För att vi som människor ska klara oss och må bra krävs det att vi har tillgång till mat, vatten, värme och att vi kan kommunicera med varandra och med myndigheter och räddningstjänst.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida och i foldern de gett ut finns bra tips på hur du själv kan förbereda dig, din familj och ditt hem.

Utöver det finns det åtgärder som du kan vidta men som kräver hjälp från exempelvis en behörig elektriker.

Vi på Infra Group har valt att specialisera oss på bland annat fasta- och mobila reservkraftverk

Fasta- och mobila reservkraftverk

Med ett eget reservelverk går det att försörja allt från enstaka utrustningar till hela hushåll med el vid både kortare och längre elavbrott. I vissa fall går det även att försörja separata grupper av hushåll med reservel.

Varje hushåll har anledning att fundera över beredskapen inför ett längre elavbrott och om det finns behov av reservel. Du bör även fundera över vilka andra alternativ och lösningar som kan vara lämpliga. Alternativa lösningar kan vara att förvara matvaror ute vid kall väderlek, använda stearinljus och ficklampor till belysning eller att utnyttja ved- och fotogenkaminer för värme och matlagning.

Om du funderar över att skaffa ett reservelverk för egen strömförsörjning, finns det några frågor du bör ställa dig: Hur stor effekt behövs? Ska du hyra eller köpa reservelslösningen eller har du möjlighet att låna ett elverk vid behov? Du bör också fundera över vilka kostnader du är beredd att acceptera. Förutom direkta kostnader vid köp eller hyra tillkommer även kostnader för bränsle och underhåll. Säkerheten är en annan viktig aspekt – ovarsam eller felaktig användning kan leda till skador, både på människor och på ansluten utrustning.

Vi på Infra Group Nordic är specialister på fasta- och mobila reservkraftverk och vi hjälper dig gärna välja ett reservkraftverk för just dina specifika behov och vi har rätt kompetens och behörighet att utföra installation och driftsättning.

Har du ett specifik behov som inte kan mötas av ett standardreservkraftverk så har vi partner som tillverkar kraftverk anpassade efter specifika behov och krav.

Skydda ditt hem mot blixtnedslag

Åskrelaterade skador i svenska hem kostar miljontals kronor varje år. Oftast tar sig blixten in i byggnaden via el- eller telenätet och orsakar stora skador och det finns en stor risk för brand. 

Även om blixten inte slår ner i huset kan elektriska produkter såsom TV-apparater och datorer skadas genom den höga spänning som uppstår. Om elektriska ledningar och metallstängsel träffas av ett blixtnedslag kan de leda strömmen från blixten långa sträckor. Detta är vanligast om det är en luftledning som matar strömmen till huset. Utrustning som är kopplad både till el- och telenätet är särskilt utsatt vid åska. 

En överspänning, förorsakad av ett blixtnedslag i till exempel en luftledning, har en hög spänning och innebär mycket hög ström. För att bygga upp ett fullgott skydd skall ett bra överspänningsskydd installeras. Ett åskskydd skall för att ge bästa möjliga skydd vara fast installerat. Det är viktigt att åskskydden jordas ordentligt.

Det finns även en hel del andra åtgärder som kan vara bra att vidta för att minska risken för att blixten letar sig in i ditt hem. Det kan vara att montera bort gamla tv-antenner och telefonikablar om dessa inte används.

Vi kan stötta dig med att både göra en förebyggande kontroll av ditt hem, ta fram en åtgärdsplan och installera nödvändiga skydd. Vi hjälper dig självklart även om olyckan redan varit framme med att skadebesikta och åtgärda skador som inträffat.