Bra att känna till innan du anlitar en elektriker

Vad kostar det att anlita en elektriker?

En av de vanligaste, och självklaraste, frågor vi får är: -Vad kostar det att anlita en elektriker?

För att svara på den frågan finns det flera faktorer som måste tas i beaktande. Det totala priset kommer självklart att bero på hur omfattande elinstallation eller service som krävs och vad det är för kvalitet på ditt nuvarande elsystem. Om du redan har ett modernt elsystem kanske det räcker med en enklare installation eller serviceåtgärd. Ska däremot hela systemet bytas ut kan du räkna med att kostnaden ökar kraftigt.

För att mer överskådligt beskriva de generellt ingående faktorerna i ett pris har vi valt att beskriva dem nedan.

Kontakta oss gärna vid frågor och/eller för att få en offert.

Greger Larsson, Affärsområdeschef

En beskrivning av de olika kostnadsposterna

Arbetskostnad

Arbetskostnaden beräknas enligt timpriset för elektrikern gånger antalet arbetstimmar för själva elarbetet. I timpriset för en elektriker ska kollektivavtalad lön, sociala avgifter, försäkringar, kostnader för verktyg och skyddskläder bland annat ingå. även kostnaden för dokumentation av utfört arbete (för garantier) och administration belastar timkostnaden.

Tänk på att du kan utnyttja rotavdraget för delar av arbetskostnaden om du är privatperson.

Materialkostnad

Den andra stora delen av totalkostnaden är materialkostnaden. Hur mycket material som krävs och vad det kostar kan variera stort beroende på elinstallation.

Du kan alltid rådfråga oss om materialet och vilka alternativ som finns för att få ett bra pris. Exempelvis har vi avtal med olika leverantörer med andra men motsvarande produkter som kan påverka priset. Om det exempelvis är många belysningsarmaturer som ska bytas kan elektrikern sannolikt förhandla fram ett bättre pris än om det är en enstaka armatur som ska prissättas.

Kostnad för servicebil

De flesta elektriker använder sig av olika typer av servicebilar för att komma till och från sina uppdrag och för att transportera material till arbetet. För att kunna göra detta tas en fordonskostnad ut av kunden. I vissa fall behöver fordonet parkeras en längre tid på platser där parkeringsavgifter förekommer. Dessa tillkommer i så fall på priset för servicebilen.

Startavgift/minimidebitering

Startavgiften är att se som en minimidebitering. I startavgiften ingår 2 timmars arbete, parkeringsavgift och milersättning till arbetsplatsen inom Stockholm och ett par mils radie. Startavgiften är då densamma om det är 10 minuters arbete eller 8 timmar. Detta är den lägsta debiteringen och kostnad för material ingår ej. När tiden för startavgiften löpt ut debiteras timpris för elektriker för varje påbörjad timma.

Övriga kostnader som kan tillkomma

I vissa fall kräver uppdrag specialutrustning som inte ingår i våra elektrikers ordinarie utrustning. Det kan exempelvis vara skylift eller byggställning för arbete på tak eller fasad och i vissa fall krävs särskilda verktyg för håltagning genom mycket tjocka och hårda väggar. I dessa fall tillkommer kostnader för dessa.

Totalpris

Det totala priset innefattar således arbetskostnad, materialkostnad, servicebilskostnad, startavgift samt eventuella övriga kostnader.

Ta in flera offerter

För att kunna jämföra alla alternativ och få en rättvis prisbild kan ni självklart ta in offerter från flera olika elföretag. Glöm dock inte bort att också undersöka att alla har rätt behörigheter och goda referenser. Kontrollera även vad som ingår i offerten. Ibland är inte kostnaden för installationsmaterial utöver exempelvis en armatur, servicebil och övriga kostnader medräknad.

Moms ska vara inkluderat i offerter till privatpersoner. Verkar priset ovanligt billigt i jämförelse med de andra alternativen kan det vara läge att vara misstänksam då det tyvärr finns många företag som exempelvis prisar in sig på en låg timkostnad men sen lägger på mellanskillnaden i exempelvis övriga kostnader i ett senare skede. Ser allt bra ut är det bara att välja det bästa elföretaget.

När du förhoppningsvis har valt att gå vidare med oss sätter vi oss ner tillsammans och går in mer i detalj i vad som ska göras och ser till att vi är överens om de olika kostnadsposterna.

Allmänt om ROT-avdrag

För att du ska kunna använda rotavdraget måste du uppfylla vissa villkor. Du behöver även lämna korrekta uppgifter till utföraren som du anlitar.

Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i rot- och rutavdrag. Du som köpare ansvarar för att alla villkor för rot- och rutavdraget är uppfyllda.

Villkor för att få rotavdrag

Det här bör du tänka på när du ska köpa rottjänster. I texten nedan har vi lagt in bra länkar där du kan läsa mer om vad som gäller.

1. Krav på dig som köpare

 • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
 • Du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst
 • Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter
 • Du ska ha rotavdrag kvar att utnyttja.
 • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rotarbete.
 • Ett dödsbo kan få rotavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.

2. Bostaden

 • Du måste äga bostaden under den period som arbetet utförs. Köper du en bostad övergår äganderätten normalt till dig när du skriver under köpebrevet. Är du osäker kan du kolla upp det i ditt köpekontrakt.
 • För att utnyttja rotavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda bostäderna som din bostad. Bostaden måste vara ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Även fritidshus räknas som bostad.
 • Du kan även få rotavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet och äger bostaden
  Krav på din bostad
 • Du kan få rotavdrag för att bygga om och bygga till ett småhus som är äldre än fem år. Observera att du måste utgå från husets värdeår. Värdeåret är vanligtvis det år som huset byggdes färdigt.
 • Du kan få rotavdrag för reparation och underhållsarbete för att återställa ett småhus till det skick det var i från början, oavsett dess värdeår. Värdeåret är vanligtvis det år som huset byggdes färdigt.
 • Du kan inte få rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus, eller en friliggande byggnad.
 • Se mer under listor över rotarbete
 • Mer information om krav på din bostad

3. Fastighetsbeteckning

Om rotarbetet utförs på din fastighet måste du uppge en fastighetsbeteckning. Den hittar du i ditt köpekontrakt och i fastighetsuppgifterna under Fastigheter och bostad när du loggar in på Mina sidor.

Du som bor i bostadsrätt uppger i stället bostadsrättsföreningens organisationsnummer och även lägenhetsnummer som är fyra siffror. Bostadsrättsföreningens organisationsnummer hittar du i exempelvis föreningens årsredovisning.

4. Krav på utföraren

Om arbetet ska utföras i Sverige måste utföraren ha F-skatt eller så kan du anlita en person med A-skatt. Om utföraren är registrerad i utlandet och arbetet utförs utanför Sverige krävs ingen svensk F-skatt. Däremot måste motsvarande krav vara uppfylla i hemlandet.

Om du anlitar en person med A-skatt får du göra avdrag för arbetet som motsvarar den arbetsgivaravgift som du redovisar i den förenklade arbetsgivardeklarationen.

5. Arbetet måste ge rätt till rotavdrag

Utföraren som du anlitar måste säkerställa att typen av arbete som ska utföras ger rätt till rotavdrag. Det är ett delat ansvar mellan er. Se exempel på rotarbete. Vi rekommenderar er att avtala om vem som har ansvaret om avdraget inte godkänns av Skatteverket.

Källa: Skatteverket.se

Vad händer om du inte har tillräckligt utrymme kvar för ROT-avdrag?

Det är ditt ansvar att säkerställa att du har tillräckligt ROT-utrymme kvar för att ett ROT-avdrag ska kunna göras. Om en ROT-ansökan inte blir godkänd kommer vi fakturera dig hela beloppet. Är du osäker på om du har tillräckligt utrymme kan du kontakta Skatteverket för att kontrollera detta.