Grön el för ditt hem och din verksamhet

Hur arbetar vi?

Att välja rätt leverantör är idag väldigt svårt. Ofta kräver det goda grundkunskaper eller omfattande inläsning för att själv kunna avgöra vilket system, vilken produkt och vilken leverantör som bäst uppfyller ens behov.

Eftersom utvecklingen av produkter för grön el, exempelvis solpaneler,  går i ett rasande tempo har vi valt att hålla oss produkt och leverantörsoberoende. 

Med det menar vi att vi själva inte marknadsför någon viss produkt utan istället väljer produkter och underleverantörer valda och anpassade utefter ditt faktiska behov.

Vi blir din kontaktperson och entreprenör och tar sedan helhetsansvar för entreprenaden. Vi tar fram kostnadsförslag, sköter kontakten med underleverantörerna och besiktar den slutliga installationen så att den utförts på ett fackmannamässigt sätt.

Har du önskemål om en särskild produkt gör vi självklart vårt bästa för att tillgodose det. Kan vi inte leverera önskad produkt tar vi fram ett förslag på likvärdig produkt.

Det här erbjuder vi

Vi har ett väl utbyggt nätverk av leverantörer och partner och med dessa erbjuder vi det mesta inom:

  • Solvärme och solenergi
  • Bergvärme
  • Jordvärme
  • Vindkraft

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös dialog om dina behov.