Genom att omvandla den solenergi som strålar in till jorden skulle några få procent av jordens ökenyta räcka för att omvandla energi som räcker för hela jordens energianvändning. Det har redan börjat byggas stora anläggningar i Nordafrika, men tekniken behöver vidareutvecklas och kostnaderna kan behöva sjunka ytterligare.

I Sverige används idag solens strålar både för att tillverka värme, med hjälp av en solfångare, och elektricitet, med hjälp av solceller.

Solförhållandena i Sverige är på många håll lika goda som i norra Tyskland och med fortsatta kostnadssänkningar finns en god potential för solceller i Sverige, inte minst på befintliga takytor. Solen strålar som minst när vi behöver energin som mest − på vintern. Solenergi måste därför kombineras med andra energikällor.

Miljöeffekter

Solenergi är en ren energikälla, där den största miljöpåverkan sker vid tillverkningen av anläggningarna. Lokalisering av anläggningar sker lämpligen på eller nära befintlig infrastruktur, såsom hustak.

Det går att söka bidrag för installation av solceller, det vill säga elektricitet från solen. Bidraget administreras av länsstyrelserna.