Fasta- och mobila reservkraftverk

Med ett eget reservelverk går det att försörja allt från enstaka utrustningar till hela hushåll med el vid både kortare och längre elavbrott. I vissa fall går det även att försörja separata grupper av hushåll med reservel.

Varje hushåll har anledning att fundera över beredskapen inför ett längre elavbrott och om det finns behov av reservel. Du bör även fundera över vilka andra alternativ och lösningar som kan vara lämpliga. Alternativa lösningar kan vara att förvara matvaror ute vid kall väderlek, använda stearinljus och ficklampor till belysning eller att utnyttja ved- och fotogenkaminer för värme och matlagning.

Om du funderar över att skaffa ett reservelverk för egen strömförsörjning, finns det några frågor du bör ställa dig: Hur stor effekt behövs? Ska du hyra eller köpa reservelslösningen eller har du möjlighet att låna ett elverk vid behov? Du bör också fundera över vilka kostnader du är beredd att acceptera. Förutom direkta kostnader vid köp eller hyra tillkommer även kostnader för bränsle och underhåll. Säkerheten är en annan viktig aspekt – ovarsam eller felaktig användning kan leda till skador, både på människor och på ansluten utrustning.

Vi på Infra Group Nordic är specialister på fasta- och mobila reservkraftverk och vi hjälper dig gärna välja ett reservkraftverk för just dina specifika behov och vi har rätt kompetens och behörighet att utföra installation och driftsättning.

Har du ett specifik behov som inte kan mötas av ett standardreservkraftverk så har vi partner som tillverkar kraftverk anpassade efter specifika behov och krav.